петък, юни 05, 2009

Двама братя     Двама братя работели заедно в семейната ферма. Единият бил женен и имал много деца.   Другият бил сам. В края на деня двамата братя делели всичко по равно - печалбата и плодовете на труда. Един ден самотният брат си рекъл: 
     - Не е честно да делим всичко по равно. Аз съм самичък и нямам нужда от кой знае какво.
     Затова всяка вечер вземал по един чувал брашно от своя куп, промъквал се през нивята между домовете им и го хвърлял на братовия си куп. 
     Междувременно, семейният брат си рекъл: 
     - Не е честно да делим всичко по равно. В края на краищата, аз съм женен и си имам жена и деца, които ще ме гледат на старини. 
     Ето защо всяка нощ вземал по един чувал зърно и го хвърлял на братовия си куп. 
     Всяка година двамата братя много се чудели, защо запасите им от зърно не намаляват. И тогава, една тъмна нощ, двамата братя се сблъскали един в друг. Полека се досетили какво са правили толкова време. Пуснали чувалите и се прегърнали.   1 коментар: