събота, юни 25, 2011

Из "Алхимикът"
Алхимикът взе една книга, която някой от кервана бе донесъл. Томчето беше без корица, но успя да открие името на автора: Оскар Уайлд. Докато прелистваше страниците, попадна на една история за Нарцис.

Алхимикът знаеше легендата за Нарцис - хубав младеж, който всеки ден ходел да съзерцава собствената си красота в едно езеро. Бил толкова запленен от самия себе си, че веднъж паднал в езерото и се удавил. Край мястото, където паднал, поникнало цвете, което нарекли нарцис.

Но не по тоя начин завършва историята на Оскар Уайлд.

Там се казва, че когато Нарцис умрял, дошли ореадите, горски божества, и видели, че сладководното езеро се е превърнало в стомна, пълна със солени сълзи.

- Защо плачеш? - попитали ореадите.

- Плача за Нарцис - отвърнало езерото.

- О, не се учудваме, че плачеш за Нарцис - продължили те. - В края на краищата всички ние тичахме след него из гората, а единствено ти имаше възможността да съзерцаваш отблизо красотата му.

- Нима Нарцис беше красив? - попитало езерото.

- Та кой друг би могъл да знае това по-добре от теб? - отговорили изненадани ореадите. - Нали от твоя бряг той всеки ден се навеждаше над водата?

Езерото помълчало известно време. Най-сетне проговорило:

- Плача за Нарцис, но не бях забелязало, че Нарцис е красив. Плача за Нарцис, защото всеки път, когато той лягаше на брега ми, можех да видя отразена в дъното на очите му моята собствена красота.

- Каква хубава история! - рече Алхимикът.неделя, юни 05, 2011

Из "Алеф"
Един човек се подхлъзнал и паднал в дупка. Покрай него минал някакъв свещеник и човекът го помолил да му помогне да се измъкне оттам. Свещеникът го благословил, но продължил пътя си.

След няколко часа се появил лекар. Човекът помолил за помощ, но лекарят само огледал раните му отдалече, написал рецепта и казал да си купи лекарствата от най-близката аптека.

Най-накрая се появил един непознат. Човекът отново помолил за помощ, а непознатият веднага скочил в дупката.

"Ами сега? И двамата сме затворени тук."

На което непознатият отвърнал:

"Не, не сме. Аз съм тукашен и знам как се стига до горе."