понеделник, февруари 15, 2010

Да улучиш целта
Времето течеше. Не беше далеч денят, в който Дрона трябваше да се представи пред царя, за да му даде сметка за успехите на своите ученици.

Една сутрин мъдрецът нареди да забият в един от дворовете на палата стълб, на върха на който да вържат жив лешояд. Тогава извика юношите.

- Знатни принцове - им каза той, - искам да подложа за последен път на изпитание вашата ловкост и в същото време да ви доверя една голяма истина.

Той се обърна към Юдищира:

- Приготви се.

Юдищира нагласи стрелата и се прицели.

- Какво виждаш в този момент, мое дете? - го запита Дрона.

- Виждам тебе, учителю - отвърна момчето, - и виждам стълба и лешояда.

- Ти не ще улучиш целта - промърмори браминът. После извика:

- Стреляй!

Стрелата профуча съвсем близко до главата на лешояда, който изкрещя пронизително.

И другите принцове бяха извикани поред. Браминът им задаваше все същия въпрос и всичките отговаряха като Юдищира. Те не улучваха целта. Последен беше повикан Арджуна.

- Обтегни лъка си и ми кажи какво виждаш.

- Виждам главата на птицата.

- Стреляй тогава! - се провикна доволен учителят.

Главата на лешояда, отсечена внезапно, падна на няколко крачки от стълба.

Дрона прегърна Арджуна и каза:

- Ето на какво исках да ви науча: за да улучиш целта, трябва да гледаш само нея.Няма коментари:

Публикуване на коментар