сряда, декември 09, 2009

Из "Алхимикът"
Мъжът, който претърсваше Алхимика, намери мал­ко кристално шишенце, пълно с течност, и стъклено яй­це с жълтеникав цвят, малко по-голямо от яйце на ко­кошка.

- Какви са тези неща? – попита той.

- Философският камък и Еликсирът на дълголетие­то. Това е Великото творение на алхимиците. Който пие от този еликсир, никога няма да се разболее, а малко парченце от тоя камък превръща всеки метал в злато.

Тримата мъже избухнаха в смях, а заедно с тях се смееше и Алхимикът. Отговорът им се стори много за­бавен и без да им създават повече пречки, ги пуснаха да си вървят, като им върнаха всичко.

- Но вие луд ли сте? – попита момчето Алхимика, след като се бяха отдалечили достатъчно. – Защо на­правихте това?

- За да ти покажа един от най-простите закони в све­та – отговори Алхимикът. – Когато големите съкрови­ща са пред нас, ние никога не ги забелязваме. А знаеш ли защо? Защото хората не вярват в съкровища.1 коментар: