събота, октомври 29, 2011

Опусът
За Мони

"Имай предвид следното:

Трагедията в живота не е в това,
че не си постигнал целите си.

Трагедията е да нямаш цел,
към която да се стремиш.

Не е катастрофа да умреш,
без да постигнеш мечтата си.

Но е катастрофа
да нямаш мечта.

Не е страшно, ако не успееш
да постигнеш идеалите си.

Страшното е да нямаш идеали,
които да постигнеш.

Не е позорно
да не достигнеш звездите.

Но е позорно да нямаш звезди,
към които да се стремиш.

Грях е не провалът,
а ниските стремежи.

Трябва да имаш големи,
невъзможни мечти,

мечти, които ще променят нещо,
ще оставят след теб нещо,

и една мечта,
която ще бъде твоят опус,

твоята причина
да дойдеш на тази планета."
1 коментар: