вторник, септември 21, 2010

Нека бъда твоята есен - Ваня Костовасъбота, септември 18, 2010

Коне от една порода
Пътувал веднъж един магнат в разкошна карета, теглена от шест породисти коня, купени от различни страни. Каретата затънала в тресавище и колкото кочияшът да шибал конете, те не могли да помръднат. Не щеш ли, появил се селянин с каруца, теглена от двойка кончета, който с лекота преминал през същото тресавище. Магнатът се изумил и попитал селянина:

- В какво се крие силата на твоите коне?

Онзи отговорил:

- Вашите коне, макар и силни поотделно, всичките са от различна порода и между тях няма никаква връзка.

Всеки смята себе си за по-породист от другите и тегли в своята посока. Шибнеш единия, а другият само се радва на това. А моите кончета са обикновени, от една порода - кобила със своето жребче. Само леко да заплашиш с камшика единия от тях и другият вече влага всичките си сили, за да помогне на този до него.