неделя, октомври 10, 2010

Нивата
Един стар селянин повикал тримата си синове на смъртното си легло и им рекъл:

- Синове мои, смъртта е близо и скоро ще настъпи последният ми час. Затова трябва да споделя с вас една тайна. В нивата зад къщата е скрито голямо съкровище. Копайте дълбоко и ще го намерите. После никога вече няма да се тревожите за пари.

Щом старецът умрял, синовете хукнали към нивата и започнали с всички сили да копаят. Работили дълги часове в продължение на много дни. Вложили цялата си младежка енергия в тази задача и не оставили нито сантиметър от нивата непрекопан. Само че, уви, не намерили никакво съкровище. Накрая се отказали, проклели баща си за тази явна лъжа и се чудели защо е искал да им се подиграе по този начин. Но следващата есен същата нива дала реколта каквато цялото село никога дотогава не било виждало. Тримата сина бързо забогатели и повече никога не се тревожили за пари.