неделя, август 30, 2009

И това ще отмине
Мюсюлмански дервиш пътувал през пустинята и стигнал оазис – селище, наречено Пясъчните хълмове. Като търсел място за почивка, бил насочен към дома на богатия Шахир, чиито богатства надхвърляли тези на съседа му Хадад. Като престоял няколко дни в дома му, сбогувайки се му казал: “Благодари на бога, че си толкова добре. Ама дервиш, не се подмамвай от очевидното. Защото то отминава”.

Пътувайки, дервишът мислел върху тази фраза. След 5 години се озовал на същото място, но домът и стопанството на Шахид били изчезнали. Местните хора казали на дервиша да отиде в дома на Хадат, комшията. – Какво се е случило, попитал дервишът Шахид, който бил в парцали. – Моят дом беше разрушен от буря, а този на Хадат пощаден. Той бе милостив, прибра ме, и сега съм слуга в дома му, но и това ще премине...

След много път и години, дервишът отново се върнал да потърси Шахид – открил го облечен в чудесни дрехи, застанал на прага на Хадад. – Преди няколко години Хадад умря и понеже нямаше наследници, остави всичко на мене. Но и това ще отмине...

Един ден дервишът разбрал, че Шахир е починал. Отишъл в Пясъчните хълмове, за да посети гроба му и намерил следния надпис на надгробния камък: “Това също ще отмине”.

След известно време дервишът спечелил състезание, обявено от самия крал. Кралят искал нещо, което да го прави тъжен, когато е много щастлив, и щастлив, когато е много тъжен. Дервишът подарил на краля пръстен, от вътрешната страна на който било написано: ”Това също ще отмине”.1 коментар: